• 00905456540381
  • Turkey,Istanbul
پسوند متممی در زبان ترکی جلسه دهم

پسوند متممی در زبان ترکی جلسه دهم

پسوند متممی در زبان ترکی جلسه دهم پسوند متممی در زبان ترکی جلسه دهم – در جلسه دهم آموزش رایگان زبان ترکی نگاهی کامل به پسوندهای متممی به همراه مثال خواهیم داشت . پسوندها مهم…

ادامه مطلب
پسوند جدایی در زبان ترکی جلسه نهم

پسوند جدایی در زبان ترکی جلسه نهم

پسوند جدایی در زبان ترکی جلسه نهم پسوند جدایی در زبان ترکی جلسه نهم – در جلسه نهم آموزش رایگان زبان ترکی نگاهی کامل به پسوندهای جدایی به همراه مثال خواهیم داشت . پسوندها مهم…

ادامه مطلب
پسوند جایگاهی در زبان ترکی جلسه هشتم

پسوند جایگاهی در زبان ترکی جلسه هشتم

پسوند جایگاهی در زبان ترکی جلسه هشتم پسوند جایگاهی در زبان ترکی جلسه هشتم – در جلسه هشتم آموزش رایگان زبان ترکی نگاهی کامل به پسوندهای جایگاهی به همراه مثال خواهیم داشت . پسوندها مهم…

ادامه مطلب
پسوند پرسشی در زبان ترکی جلسه هفتم

پسوند پرسشی در زبان ترکی جلسه هفتم

پسوند پرسشی در زبان ترکی جلسه هفتم پسوند پرسشی در زبان ترکی جلسه هفتم – در جلسه هفتم آموزش رایگان زبان ترکی نگاهی کامل به پسوندهای پرسشی به همراه مثال خواهیم داشت . پسوندها مهم…

ادامه مطلب
پسوند جمع در زبان ترکی جلسه ششم

پسوند جمع در زبان ترکی جلسه ششم

پسوند جمع در زبان ترکی جلسه ششم پسوند جمع در زبان ترکی جلسه ششم – در جلسه ششم آموزش رایگان زبان ترکی نگاهی کامل به پسوندهای جمعی به همراه مثال خواهیم داشت . پسوندها مهم…

ادامه مطلب
ضمیرها در زبان ترکی به همراه مثال جلسه پنجم

ضمیرها در زبان ترکی به همراه مثال جلسه پنجم

ضمیرها در زبان ترکی به همراه مثال جلسه پنجم ضمیرها در زبان ترکی به همراه مثال جلسه پنجم – در جلسه پنجم آموزش زبان ترکی نگاهی به چگونگی استفاده از ضمیرها خواهیم کرد و چند…

ادامه مطلب
لوازم آشپزخانه پرکاربرد در زبان ترکی

لوازم آشپزخانه پرکاربرد در زبان ترکی

لوازم آشپزخانه پرکاربرد در زبان ترکی لوازم آشپزخانه پرکاربرد در زبان ترکی – یادگیری کلامات در هر زبانی یکی از سریع ترین راه ها برای صحبت کردن آن زبان می باشد. اگر شما دایره لغت…

ادامه مطلب
کلمات فوتبالی در زبان ترکی

کلمات فوتبالی در زبان ترکی

کلمات فوتبالی در زبان ترکی کلمات فوتبالی در زبان ترکی – یادگیری کلامات در هر زبانی یکی از سریع ترین راه ها برای صحبت کردن آن زبان می باشد. اگر شما دایره لغت وسیعی داشته…

ادامه مطلب
کلمات مبتدی برای خرید در زبان ترکی

کلمات مبتدی برای خرید در زبان ترکی

کلمات مبتدی برای خرید در زبان ترکی کلمات مبتدی برای خرید در زبان ترکی – یادگیری کلامات در هر زبانی یکی از سریع ترین راه ها برای صحبت کردن آن زبان می باشد. اگر شما…

ادامه مطلب
کلمات هشداری و ممنوعه در زبان ترکی

کلمات هشداری و ممنوعه در زبان ترکی

کلمات هشداری و ممنوعه در زبان ترکی کلمات هشداری و ممنوعه در زبان ترکی – یادگیری کلامات در هر زبانی یکی از سریع ترین راه ها برای صحبت کردن آن زبان می باشد. اگر شما…

ادامه مطلب