1. خانه
 2. اخبار

دسته: اخبار تکنولوژی

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه سن لازار پاریس

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه سن لازار پاریس

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه سن لازار پاریس ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه سن لازار پاریس – ایستگاه سن لازار پاریس رتبه دوازدهم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. این ایستگاه در سال ۱۸۳۷ میلادی…

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه واترلو لندن

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه واترلو لندن

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه واترلو لندن ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه واترلو لندن – ایستگاه واترلو لندن رتبه یازدهم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. واترلو بزرگترین ایستگاه لندن است که با ۲۷ سکو…

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه مونپارناس پاریس

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه مونپارناس پاریس

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه مونپارناس پاریس ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه مونپارناس پاریس – ایستگاه مونپارناس پاریس رتبه دهم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. این ایستگاه در سال ۱۸۴۰ میلادی تاسیس شده و…

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شینجوکو توکیو

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شینجوکو توکیو

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شینجوکو توکیو ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شینجوکو توکیو – ایستگاه شینجوکو توکیو رتبه نهم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. این ایستگاه در سال ۱۸۸۵ افتتاح و در سال…

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شرقی پاریس

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شرقی پاریس

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شرقی پاریس ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شرقی پاریس – ایستگاه شرقی پاریس رتبه هشتم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. ایستگاه شرقی پاریس در روز پنجم ژوئیه سال ۱۸۴۹…

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن فرانکفورت

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن فرانکفورت

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن شانگهای ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن شانگهای – ایستگاه راه آهن فرانکفورت رتبه هفتم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. این ایستگاه که ریل به آن…

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن شانگهای

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن شانگهای

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن شانگهای ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن شانگهای – ایستگاه راه آهن شانگهای رتبه ششم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. در غرب ترمینال شماره ۲ فرودگاه…

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن ناپل

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن ناپل

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن ناپل ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه راه آهن ناپل – ایستگاه راه آهن ناپل رتبه پنجم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. ایستگاه قطار شهر بندری ناپل در…

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه گار دو نور پاریس

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه گار دو نور پاریس

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه گار دو نور پاریس ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه گار دو نور پاریس – ایستگاه گار دو نور پاریس رتبه چهارم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. ایستگاه “گار دو…

  اخبار
  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شهر رم

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شهر رم

  ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شهر رم ایستگاه‌های قطار جهان ایستگاه شهر رم – ایستگاه شهر رم رتبه سوم بزرگترین ایستگاه‌های قطار جهان را دارا می باشد. ایستگاه قطار شهر رم “Roma Termini” که در شرق…

  انتخاب زبان - Language