1. خانه
 2. ترکیه آنلاین

دسته: سایت ها و اپلیکیشن های دولتی

  ترکیه آنلاین
  معرفی سایت و اپلیکیشن خدمات اجتماعی ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن خدمات اجتماعی ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن خدمات اجتماعی ترکیه معرفی سایت و اپلیکیشن وزارت بهداشت ترکیه – شما می توانید با استفاده از اپ ها و سایت ها در ترکیه زندگی آسان تری را نیز تجربه کنید…

  ترکیه آنلاین
  معرفی سایت و اپلیکیشن وزارت بهداشت ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن وزارت بهداشت ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن وزارت بهداشت ترکیه معرفی سایت و اپلیکیشن وزارت بهداشت ترکیه – شما می توانید با استفاده از اپ ها و سایت ها در ترکیه زندگی آسان تری را نیز تجربه کنید…

  ترکیه آنلاین
  معرفی سایت و اپلیکیشن سیستم اطلاعات قانونگذاری ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن سیستم اطلاعات قانونگذاری ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن سیستم اطلاعات قانونگذاری ترکیه معرفی سایت و اپلیکیشن سیستم اطلاعات قانونگذاری ترکیه – شما می توانید با استفاده از اپ ها و سایت ها در ترکیه زندگی آسان تری را نیز…

  ترکیه آنلاین
  معرفی سایت و اپلیکیشن روزنامه رسمی ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن روزنامه رسمی ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن روزنامه رسمی ترکیه معرفی سایت و اپلیکیشن روزنامه رسمی ترکیه – شما می توانید با استفاده از اپ ها و سایت ها در ترکیه زندگی آسان تری را نیز تجربه کنید…

  ترکیه آنلاین
  معرفی سایت و اپلیکیشن اداره کل امنیت

  معرفی سایت و اپلیکیشن اداره کل امنیت

  معرفی سایت و اپلیکیشن اداره کل امنیت معرفی سایت و اپلیکیشن اداره کل امنیت – شما می توانید با استفاده از اپ ها و سایت ها در ترکیه زندگی آسان تری را نیز تجربه کنید…

  ترکیه آنلاین
  معرفی سایت و اپلیکیشن دویز

  معرفی سایت و اپلیکیشن دویز

  معرفی سایت و اپلیکیشن دویز معرفی سایت و اپلیکیشن هالک بانک – شما می توانید با استفاده از اپ ها و سایت ها در ترکیه زندگی آسان تری را نیز تجربه کنید , ما در…

  ترکیه آنلاین
  معرفی سایت و اپلیکیشن دولت الکترونیک ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن دولت الکترونیک ترکیه

  معرفی سایت و اپلیکیشن دولت الکترونیک ترکیه معرفی سایت و اپلیکیشن دولت الکترونیک ترکیه – خدمات جدید دولت الکترونیکی دروازه در آدرس www.turkiye.gov.t برنامه آندروید و IOS می باشد. برای استفاده از برنامه باید یک…

  ترکیه آنلاین
  معرفی سایت و اپلیکیشن شهرداری استانبول

  معرفی سایت و اپلیکیشن شهرداری استانبول

  معرفی سایت و اپلیکیشن شهرداری استانبول معرفی سایت و اپلیکیشن شهرداری استانبول – سایت و اپ شهرداری استانبول به همه افراد در شهر هوشمند استانبول اجازه می دهد تا از یک نقطه به همه خدمات IMM…

  ترکیه آنلاین
  آدرس و تلفن کنسولگری و سفارت ایران در ترکیه

  آدرس و تلفن کنسولگری و سفارت ایران در ترکیه

  آدرس و تلفن کنسولگری و سفارت ایران در ترکیه آدرس و تلفن کنسولگری و سفارت ایران در ترکیه – با توجه به پر توریست بودن شهر استانبول در ترکیه ایران نیز مانند کشورهای دیگر به غیر…

  ترکیه آنلاین
  معرفی سامانه میخک

  معرفی سامانه میخک

  معرفی سامانه میخک معرفی سامانه میخک – وزارت امور خارجه ایران جهت دسترسی آسان و ساده کاربران برای تایید اسناد، سامانه ای با نام “سامانه تاک” (تائید اسناد کنسولی) راه اندازی کرده بود که چندی پیش…

  انتخاب زبان - Language