1. خانه
 2. خرید ملک

دسته: خرید ملک

  خرید ملک
  فروش واحد 105 متری 2 خوابه در اتیلر بشیکتاش

  فروش واحد 105 متری 2 خوابه در اتیلر بشیکتاش

  فروش واحد 105 متری 2 خوابه در اتیلر بشیکتاش وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880025 قیمت : 6.000.000 لیر 2 خواب و یک سالن طبقه : 4 از 5 لوازم : ندارد سن…

  خرید ملک
  فروش واحد 95 متری 2 خوابه در جمهوریت اسنیورت

  فروش واحد 95 متری 2 خوابه در جمهوریت اسنیورت

  فروش واحد 95 متری 2 خوابه در جمهوریت اسنیورت وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880024 قیمت : 180.000 لیر 2 خواب و یک سالن طبقه : 4 از 6 لوازم : ندارد سن…

  خرید ملک
  فروش واحد 130 متری 3 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو

  فروش واحد 130 متری 3 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو

  فروش واحد 130 متری 3 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880023 قیمت : 150.000 لیر 3 خواب و یک سالن طبقه : 8 از 30 لوازم : ندارد سن…

  خرید ملک
  فروش واحد 75 متری 1 خوابه در کاواکلی بیلیکدوزو

  فروش واحد 75 متری 1 خوابه در کاواکلی بیلیکدوزو

  فروش واحد 75 متری 1 خوابه در کاواکلی بیلیکدوزو وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880022 قیمت : 150.000 لیر 1 خواب و یک سالن طبقه : همکف از 4 لوازم : ندارد سن…

  خرید ملک
  فروش واحد 95 متری 2 خوابه در ادنان کاهوه جی بیلیکدوزو

  فروش واحد 95 متری 2 خوابه در ادنان کاهوه جی بیلیکدوزو

  فروش واحد 95 متری 2 خوابه در ادنان کاهوه جی بیلیکدوزو وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880021 قیمت : 200.000 لیر 2 خواب و یک سالن طبقه : 3 از 8 لوازم :…

  خرید ملک
  فروش واحد 98 متری 2 خوابه در گوزل یورت اسنیورت

  فروش واحد 98 متری 2 خوابه در گوزل یورت اسنیورت

  فروش واحد 98 متری 2 خوابه در گوزل یورت اسنیورت وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880020 قیمت : 135.000 لیر 2 خواب و یک سالن طبقه : 4 از 12 لوازم : ندارد…

  خرید ملک
  فروش واحد 100 متری 2 خوابه در باشاک شهیر

  فروش واحد 100 متری 2 خوابه در باشاک شهیر

  فروش واحد 100 متری 2 خوابه در باشاک شهیر وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880019 قیمت : 140.000 لیر 2 خواب و یک سالن طبقه : 5 از 21 لوازم : ندارد سن…

  خرید ملک
  فروش واحد 95 متری 2 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو

  فروش واحد 95 متری 2 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو

  فروش واحد 95 متری 2 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880018 قیمت : 130.000 لیر 2 خواب و یک سالن طبقه : 2 از 6 لوازم : ندارد سن…

  خرید ملک
  فروش واحد 85 متری 2 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو

  فروش واحد 85 متری 2 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو

  فروش واحد 85 متری 2 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880017 قیمت : 96.000 لیر 2 خواب و یک سالن طبقه : همکف از 5 لوازم : ندارد سن…

  خرید ملک
  فروش واحد 75 متری 1 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو

  فروش واحد 75 متری 1 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو

  فروش واحد 75 متری 1 خوابه در جمهوریت بیلیکدوزو وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880016 قیمت : 88.000 لیر 1 خواب و یک سالن طبقه : 5 از 21 لوازم : ندارد سن…

  انتخاب زبان - Language