1. خانه
 2. اجاره ملک

دسته: اجاره ملک

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 90 متری اسکی شهیر شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 90 متری اسکی شهیر شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 90 متری اسکی شهیر شیشلی وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880035 اجاره ماهانه : 2000 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 90 متر تعداد طبقه : 5…

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 60 متری پاشا شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 60 متری پاشا شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 60 متری پاشا شیشلی وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880034 اجاره ماهانه : 1750 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 50 متر تعداد طبقه : 5 طبقه…

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 50 متری مجیدیه کوی شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 50 متری مجیدیه کوی شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 50 متری مجیدیه کوی شیشلی وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880033 اجاره ماهانه : 1750 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 50 متر تعداد طبقه : 3…

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 65 متری مجیدیه کوی شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 65 متری مجیدیه کوی شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 65 متری مجیدیه کوی شیشلی وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880032 اجاره ماهانه : 1750 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 65 متر تعداد طبقه : 4…

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 55 متری مجیدیه کوی شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 55 متری مجیدیه کوی شیشلی

  اجاره سالیانه خانه 55 متری مجیدیه کوی شیشلی وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880031 اجاره ماهانه : 1600 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 55 متر تعداد طبقه : 6…

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 85 متری در گوزل یورت اسنیورت

  اجاره سالیانه خانه 85 متری در گوزل یورت اسنیورت

  اجاره سالیانه خانه 85 متری در گوزل یورت اسنیورت وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880030 اجاره ماهانه : 1200 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 85 متر تعداد طبقه :…

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 80 متری در یشیل کنت آوجیلار

  اجاره سالیانه خانه 80 متری در یشیل کنت آوجیلار

  اجاره سالیانه خانه 80 متری در یشیل کنت آوجیلار وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880029 اجاره ماهانه : 1800 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 80 متر تعداد طبقه :…

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 115 متری در جنت کوچوک چکمجه

  اجاره سالیانه خانه 115 متری در جنت کوچوک چکمجه

  اجاره سالیانه خانه 115 متری در جنت کوچوک چکمجه وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880028 اجاره ماهانه : 1600 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 115 متر تعداد طبقه :…

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 38 متری در مال تپه زیتین بورنو

  اجاره سالیانه خانه 38 متری در مال تپه زیتین بورنو

  اجاره سالیانه خانه 38 متری در مال تپه زیتین بورنو وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880027 اجاره ماهانه : 2000 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 38 متر تعداد طبقه…

  اجاره ملک
  اجاره سالیانه خانه 140 متری در آتاتورک اسنیورت

  اجاره سالیانه خانه 140 متری در آتاتورک اسنیورت

  اجاره سالیانه خانه 140 متری در آتاتورک اسنیورت وضعیت موجودی : موجود شماره ملک : 8880026 اجاره ماهانه : 1600 لیر امکانات این شماره از مسکن : متراژ : 140 متر تعداد طبقه : 5…

  انتخاب زبان - Language