اقامت در ترکیه

آداب و رسوم مردم ترکیه

درباره زندگی در ترکیه چه می دانید ؟ آداب و رسوم مردم ترکیه چگونه است ؟

اگر به دنبال زندگی در ترکیه هستید باید خوشحال باشید , زیرا ترکیه نزدیک ترین فرهنگ را نسبت به دیگر کشورهای جهان به ایران دارد . اگر بخواهیم ترکیه را با ایران مقایسه کنیم می توان گفت نزدیک ترین فرهنگ با فرهگ ایرانی را ترکیه دارد و زندگی در ترکیه بسیار عالی برای ایرانیان توصیه می شود , ترکیه دارای آداب و رسوم مختلفی می باشدکه می خواهیم به آنها بپردازیم.

رسم و رسوم ازدواج

آداب و رسوم احوالپرسی

جایگاه مرد و زن

آداب غذا خوردن

آداب کسب و کار

آداب نوشیدن چای

فرهنگ موسیقی

آداب قهوه خانه رفتن

آداب هدیه دادن

فرهنگ چانه زنی

انتخاب زبان - Language